TED-Ideas worth spreading

Alla vill vi att något nytt och spännande ska hända, men om vi gör samma saker och tänker samma tankar så förblir det mesta vid det gamla. En vän och kollega som tyvärr inte finns längre, brukade alltid säga: Varför inte tvärt om? En forskare talade idag på radio om hur vi alla, oberoende av begåvning och utbildning, använder fakta till att bevisa det vi själva tror på och avfärdar det som inte stämmer överens med våra föreställningar.

Vi behöver skakas om, hitta ett sätt att tänka nytt – det behöver inte vara unikt, det behöver bara vara nytt för just dig, men du kan behöva hjälp på traven. Sådana möjligheter ges av TED (www.ted.com och Stockholmsfilialen www.tedxstockholm.com). Männniskor som har idéer värda att sprida får chansen att nå en miljonpublik genom att följa ett enkelt format. Varje talare har 18 minuter på sig att föra fram sitt budskap inför en intresserad publik. Det ges tillfälle till mingel. Och de flesta föredragen spelas in och är tillgängliga gratis på nätet.

Att delta i ett sådant event är att hjälpa sin hjärna att tänka i nya banor, att se nya möjligheter och ifrågasätta gamla ”sanningar”. Vid dagens TEDxStockholm växlade ämnena från korruption till en plädering för livet på landet i Internets tidevarv.